Prosedur Sertifikasi

FAQ

Q: Apa itu Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor?
A: Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor adalah lisensi yang akan didapatkanb oleh para profesional di bidang penulisan, penyuntingan, dan penerbitan sebagai bukti kompetensi yang telah disahkan oleh BNSP.
Q: Bagaimana saya mengikuti Ujian Kompetensi Penulis dan Editor?
A: Calon peserta ujian dapat mendaftar ujian pada laman pendaftaran
Q: Apa saja yang diujikan dalam Ujian Kompetensi Penulis dan Editor?
A: Materi ujian sesuai dengan skema kompetensi profesi yang peserta pilih